Про сайт

Buklet about side

“Changing yourself you change the world”

Welcome to our website www.openlife.lviv.ua!

The target audience of the site are people with sight impairments, members of their families, representatives of show-business, social and cultural sphere, educators and biased people.

This site will be the source of useful and interesting information available for people with sight impairments as well as for those who are interested in innovations and achievements in social sphere.

The aim of the website is to change the behaviour of the target audience on the basis of success stories and outstanding achievements, in particular, to change the attitude of the biased people towards visually challenged people and attitudes of the disabled towards themselves and their abilities.

“ABC for the blind”: an original audio version of ABC of “A-ba-ba-ha-la-ma-ga” publishing house voiced by the actors of the Maria Zankovetska National Theatre (O. Bonkovs’ka, V. Korzhuk) together with children of different age groups. The page contains e-version of the ABC, photos with Braille pages, history of book creation and contact information for those who want to enrich their home library with the ABC that talks.

 

Буклет про сайт

«змінюєш себе – змінюєш світ»

Ласкаво просимо на сайт www.openlife.lviv.ua!

Цільова аудиторія сайту - користувачі з вадами зору, члени їх родин, представники шоу-бізу, соціальної та культурної сфери, освітяни, люди з упередженнями.

Сайт повинен стати джерелом корисної та цікавої інформації, доступної як для осіб з вадами зору, так і для тих, хто цікавиться іноваціями і здобутками у соціальній сфері.

Мета сайту – на прикладі історій успіху і резонансних досягнень домогтися поведінкових змін серед цільової аудиторії, а саме - змінити відношення людей з упередженнями до інвалідів по зору та відношення самих інвалідів до себе і своїх можливостей.

 «Абетка для незрячих»: оригінальна аудіоверсія абетки видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га», озвучена акторами Національного театру ім. М. Заньковецької (О. Бонковська, В. Коржук) разом з дітьми різного віку. На сторінці розташовані електронна версія абетки, фото сторінок з брайлем, історія створення цієї книги, контактна інформація для тих, хто прагне поповнити власну бібліотеку абеткою, що розмовляє.

   
Templates Joomla 1.5